Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

GRAFIKA <<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Košík - 1988, lept, slepotlač, kartón, 15.5x10.5cm

Košík - 1988, lept, slepotlač, kartón, 15.5x10.5cm