Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

KRESBY <<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Veľká voda III. - 2004, pero na pauzáku, 120x120cm

Veľká voda III. - 2004, pero na pauzáku, 120x120cm

Devín (Jeseň) - 2001, pero na pauzáku, 75x100cm Les I. (cesta na Hrebienok) - 2002-2004, pero na pauzáku, 75x100cm Veľká voda II - 1994, ceruza, pero na pauzáku, 145x80cm Veľká voda III. - 2004, pero na pauzáku, 120x120cm Les II. - 2002, pero na pauzáku, 75x100cm Symetria - 2005, pero na pauzáku, 110x75.5cm Voda (Hefei) - 2006, pero na pauzáku, 120x80cm

Predchádzajúci    Náhľady    Ďalší