Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

KRESBY <<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Dolina v daždi - 1998, ceruza, pero na pauzaku, 70x100cm

Dolina v daždi - 1998, ceruza, pero na pauzaku, 70x100cm

Fľaše I. - 1997, ceruza na kartóne, 60x55cm Fľaše - 1997, ceruza na kartóne, 60x55cm Fľaše XII. - 1997, ceruza na kartóne, 65x55cm Dolina v daždi - 1998, ceruza, pero na pauzaku, 70x100cm Devín (Jeseň) - 2001, pero na pauzáku, 75x100cm Les I. (cesta na Hrebienok) - 2002-2004, pero na pauzáku, 75x100cm Veľká voda II - 1994, ceruza, pero na pauzáku, 145x80cm

Predchádzajúci    Náhľady    Ďalší