Užjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

KRESBY <<


výber | grafika | kresby | mažby | portréty | texty | výstavy
Sútok III. - 2009, ceruza, pero na pauzáku, 110x85cm

Sútok III. - 2009, ceruza, pero na pauzáku, 110x85cm