Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

MAĽBY <<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Flaša - 1982, olej na plátne, 60x50cm

Flaša - 1982, olej na plátne, 60x50cm

Flaša - 1982, olej na plátne, 60x50cm Nedeľa (Trenčín) - 1984,  olej na plátne, 107x300cm V trolejbuse - 1989, olej na plátne, 130x95cm Zrkadlenie (Jelsa) - 1992, olej na plátne, 115x83cm

Náhľady    Ďalší