Užjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

MAźBY <<


výber | grafika | kresby | mažby | portréty | texty | výstavy
Podvečerné kúpanie - 2009, olej na plátne, 100x130cm

Podvečerné kúpanie - 2009, olej na plátne, 100x130cm