Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

VÝSTAVY <<<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Plošné miery - Galéria SVU, Bratislava - 2009

Plošné miery - Galéria SVU, Bratislava - 2009

Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky - 2006 Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky - 2006 Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky - 2006 Plošné miery - Galéria SVU, Bratislava - 2009 Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky - 2006 Kontaminované čiarou - Galéria SVU, Bratislava - 2007 Obrazy / Slovensko, Taliansko, Čína / - Galéria SVU, Bratislava - 2008

Predchádzajúci    Náhľady    Ďalší