Uľjana Zmetáková portfolio web site

p  o  r  t  f  o  l  i  o    w  e  b  s  i  t  e

VÝSTAVY <<<


výber | grafika | kresby | maľby | portréty | texty | výstavy
Podobnosť v rozdielnosti - Galéria SVU, Bratislava - 2004

Podobnosť v rozdielnosti - Galéria SVU, Bratislava - 2004

Obrazy / Slovensko, Taliansko, Čína / - Galéria SVU, Bratislava - 2008 Obrazy / Slovensko, Taliansko, Čína / - Galéria SVU, Bratislava - 2008 Obrazy / Slovensko, Taliansko, Čína / - Galéria SVU, Bratislava - 2008 Podobnosť v rozdielnosti - Galéria SVU, Bratislava - 2004 II.medzinárodne bienále Peking, Čína - 2005 Obrazy / Slovensko / - Bratislavský hrad, Bratislava - 2009 Obrazy / Slovensko / - Bratislavský hrad, Bratislava - 2009

Predchádzajúci    Náhľady    Ďalší